พิเศษ! เปิดรับสมัครทีมการตลาดหลายตำแหน่ง

น้ำพริกแม่บุตรษดี

นางบุตรษดี มหาชัย (เจ้าของ) อาศัยอยู่จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีญาติมาเยี่ยมเยียนอยู่บ่อยครั้ง
แม่บุตรษดีได้ตำน้ำพริกสูตรดั้งเดิมของตัวเองให้ญาติๆ ได้ลองชิมและเป็นของฝาก
ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ญาติๆ ต่างบอกว่ารสชาติดี มีความเป็นเอกลักษณ์ และ แนะนำให้ทำขาย
จึงได้เริ่มทำน้ำพริกขายในนามของบริษัท ดั้งเดิมน้ำพริกตาแดง และจัดจำหน่ายโดย บริษัท อุบลอินเตอร์ จำกัด (ubon inter)